នគរបាល​ចាប់​បុរស​ម្នាក់ រត់​ម៉ូតូ​កង់​បី​ឥណ្ឌា ដែល​ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន​ – CEN