សាលា​ACE នឹង​ប្រារព្ធ​កម្មវិធី​សប្បុរសធម៌​ក្នុង​ឱកាស​ចូល​ឆ្នាំ​ប្រពៃណី​ខ្មែរ​លើក​ទី ៥ របស់​ខ្លួន​ដែល​បង្ហាញ​ពី​វប្បធម៌ ប្រពៃណី​ដ៏​សំបូរបែប និង​ផ្សារភ្ជាប់​យុវជន​គ្រប់​វ័យ​! – CEN