អំពាវនាវ​ដល់​ពាណិជ្ជករ ឲ្យ​លក់​ម៉ា​ស៊ី​ន​ភ្លើង​ក្នុងតម្លៃ​សមរម្យ – CEN