អនុប្រធាន​គណៈកម្មាធិកា​រ​ក្រុង Chongqing ឯកភាព​ជួយ​សិក្សា​រៀបចំ ផែនការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រព័ន្ធ​រថ​ភ្លើង​ទំនើប​ប្រភេទ Monorail នៅ​កម្ពុជា ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ការកកស្ទះ​ចរាចរណ៍​នៅក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN