កម្ពុជា​-​ជប៉ុន ចុះ​អនុស្សរណៈ នៃ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ស្តីពី​ការបញ្ជូន​ពលករ​ជំនាញ​ – CEN