រដ្ឋមន្ត្រី កសិកម្ម​បញ្ជាក់ថា ក្រសួង​នៅមាន​​បញ្ហា​ប្រឈម​មួយចំនួន ជាដើម​ហេតុ ឬ​ជា​ឧបសគ្គ​ដល់​វិស័យ​ឯកជន ក្នុងការ​វិនិយោគ​ធ្វើការ​កែច្នៃ​កសិផល​ដើម្បី​នាំចេញ – CEN