លេខាធិការដ្ឋាន ឧត្តម​ក្រុមប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ និង​ផ្ដល់​យោបល់ រក្សា​ជំហរ​ដដែល​ចំពោះ​របាយការណ៍​ខ្លួន បើ​ទោះបីជា​ក្រសួង​យុត្តិធម៌មិន​ពេញចិត្ត​ – CEN