លោក​ហ៊ុន ម៉ា​នី​៖ សុខសន្តិភាព ស្ថិរភាព​សង្គម មានតម្លៃ​មិន​អាច​កាត់ថ្លៃ​បាន​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​ប្រទេសជាតិ​ – CEN