រថយន្ត Rang Rover បើក​បុក​ស្លាប់​និស្សិត​ស្រី​ម្នាក់​ស្លាប់ ត្រូវ​ម្ចាស់​យក​ទៅប្លុង​ចោល នៅតាម​បណ្តោយ​ផ្លូវ​សឡា​ – CEN