ជីកដី​ដាក់​ភូមិ​ប៉ះ​គ្រាប់បែក​ទង្ង​ន់​ជិត​១០០​គីឡូក្រាម​ ភ័យ​លោះ​ព្រលឹង​ចេញពី​ខ្លួន​ទាំង​ម្ចាស់​ និង​អ្នកបើកអេ​ស្កា​រតែ​សំណាងល្អ​មិន​ផ្ទុះ​ – CEN