មជ្ឈមណ្ឌល​ត្រួតពិនិត្យ​លក្ខណៈ​បច្ចេកទេស​យានយន្ត​ថ្មី នៅ​ជ្រោយចង្វា ដើម្បី​ពង្រីក​និង​បង្ខិត​សេវាសាធារណៈ​ – CEN