ក្រសួង​សុខាភិបាល ៖ ទឹកដោះគោ​ម្សៅ ៣​ប្រភទ មាន​ផ្ទុក​មេរោគ បំផ្លាញ​សុខភាព​មាតា និង​ទារក​ធ្ងន់ធ្ងរ​ – CEN