កោតតែ​ចេះ​នឹកឃើញ​! វាយដំ​បុរស​ម្នាក់​ដួល​លើដី ហើយ​នៅ​មិន​អស់ចិត្ត​ថែម​ទាំង​ដោះអាវ​ព្រលែង​ដើមទ្រូង​ចោទថា “​នេះ​ឬ​របស់​ដែល​លោក​ឯង​ចង់​នោះ​!” ប៉ុន្តែ​… – CEN