​ស្រវឹង ឬ​មិនដែល​ស្គាល់​ភូមិសាស្ត្រ​!? បានជា​បើក​អត់​ស្គាល់​ផ្លូវបំបែក​ចុង​ផុត បោះពួយ​ធ្លាក់ទឹក​បែបនេះ​… (​វីដេអូ​) – CEN