រដ្ឋបាលក្រុងបាវិតដុតកំទេចសាច់ជ្រូក​​ សាច់មាន់ និងគ្រឿងក្នុងជ្រូក ចំនួន ២៤០ គីឡូ ក្រាម ដែលឈ្មួញវៀតណាមលួចនាំចូលដោយខុសច្បាប់ – CEN