អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ​បញ្ជាក់ថា​ករណី​លោក​គឹម​រស្មី​និង​លោក​ស្រេង​សុខា នឹង​ដឹង​លទ្ធផល​ក្នុង​ខែមេសា​ខាងមុខនេះ​ – CEN