ក្មេង ៣ នាក់ បាន​ស្លាប់បាត់​បង់ជីវិត​ដោយសារ​ជិះទូក​រាវ​គ្រំ​ – CEN