ថ្ងៃ​ប្រគល់​ខ្លួន​ស្ត្រី បើក​រថយន្តបុក​សម្លាប់​មនុស្ស នឹង​មកដល់​ល្ងាច​ថ្ងៃ​សុក្រ​នេះ​ – CEN