ធនាគារ ស្ថាបនា បើក​សម្ពោធ​ជា​ផ្លូវការ​សាខា​ថ្មី​បន្ថែម​ទៀត​ចំនួន ​៣ ​ទីតាំង​ ក្នុង​ពេល​តែមួយ – CEN