ចាប់​ជនសង្ស័យ​ម្នាក់ ធ្វើ​សកម្មភាព​ធាក់​ផ្តួល​យក​ម៉ូតូ ១ គ្រឿង ពី​ជនជាតិ​វៀតណាម​ – CEN