សូម​ទស្សនា​ទិដ្ឋភាព នៃ​ការ​ដាក់​តាំងពិព័រណ៍​សំរាម ដែល​រដ្ឋបាល​ក្រុង​ព្រះសីហនុ ផ្តល់​សិទ្ធិផ្តាច់មុខ ជូន​ក្រុមហ៊ុន KSWM ស្វាគមន៍​”​សង្ក្រាន​សមុទ្រ​” ឆ្នាំ​២០១៩..! – CEN