លួច​ព្រះ​បដិមា ធ្វើ​ពី​ស្ពាន់​ប្រមាណ​ជិត ៤០០​អង្គ នៅ​វត្ត​ព្រែក​ហូរ​ – CEN