ស្នើ​មន្ត្រី​គ្រប់​ជាន់ថ្នាក់ ចូលរួម​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង អំពើរ​ជួញដូរ មនុស្ស​គ្រប់​រូបភាព តាម​ភារកិច្ច​មុខសញ្ញា និង ឆន្ទៈ​រៀងៗ​ខ្លួន​ – CEN