កំពុង​ចុះ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ ស្រាប់តែ​មាន​រ៉ឺម៉ក​ម៉ូតូ​ដឹក​ជ្រូក​ ១៩ ​ក្បាល ​ឆ្លងកាត់​ សង្ស័យ​ក៏ឃាត់​អោយ​ជំនាញ​ចាត់ការ​ – CEN