​ញាក់សាច់​! ទូក​មួយ​បង្ខំ​ត្រូវធ្វើ​ដំណើរ​ «ជ្រែក» ​ផ្ទាំង​ទឹកកក​ដ៏​ធំៗ ក្នុង​ចម្ងាយ​ផ្លូវ ១២៥ គីឡូម៉ែត្រ (​វីដេអូ​) – CEN