កម្លាំង​អាវុធហត្ថ ដុតបំផ្លាញ​សម្លៀកបំពាក់​ក្លែងបន្លំ ដែល​បង្ក្រាបបាន​ – CEN