សួរចម្លើយ ទៅលើ​ជនសង្ស័យ​ម្នាក់​ករណី​គ្រឿងញៀន ឈានទៅ​ចាប់បាន​ម្នាក់ទៀត​អាយុ ៦៨ ឆ្នាំ​ – CEN