គ្រឿង​ឥស្សរិយយស និង​មេដាយ​ការងារ​ចំនួន​៣៥៦​ត្រូវបាន​បំពាក់​និង​ផ្តល់​ជូន​មន្ត្រីរាជការ​ចំណុះ​អោយ​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ – CEN