កម្ពុជា​-​វៀតណាម បាន​ជំហរ​ប្តេជ្ញា​ពង្រឹង​នូវ​កិច្ច​សហ​ប្រតិ​ប​ការ ឱ្យ​កាន់តែ​រឹងមាំ​ថែមទៀត​ – CEN