ត្រាំ ថា ​មិន​ចាំបាច់​ដាក់ទណ្ឌកម្ម​ថ្មី​លើ​កូរ៉េខាងជើង​នោះទេ ព្រោះ​របប​នេះ​កំពុង​រង​ផលប៉ះពាល់​ធ្ងន់ធ្ងរ​ហើយ​ – CEN