ស្លាប់​បុរស​ម្នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍ ក្រឡាប់​រថយន្ត​បង្កដោយ​ខ្លួនឯង​ – CEN