​រក​ឃើញ​លោក ស៊ុំ ម៉ឺន តំណាង​សហគមន៍​ដីធ្លី​នៅ​ខេត្ត​ព្រះវិហារ ដែល​រត់គេច​ខ្លួន​តាំងពី​ខែ​មករា​មក ជា​ការបញ្ចប់​នូវ​ការ​លាប​ពណ៌​ – CEN