អនុ​ប្រធានាធិបតី​អាហ្គានីស្ថាន​រង​ការប៉ុនប៉ង​ធ្វើឃាត​ជា​លើក​ទី ២ ប៉ុន្តែ​មិន​ស្លាប់​ – CEN