បុរស​ម្នាក់​រត់​គេច ៩ ឆ្នាំ​ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​តាម​ដីកា​ពី​បទ​បង្ក​របួសស្នាម​ – CEN