អភិបាលខេត្ត​ស្វាយរៀង​ផ្សព្វផ្សាយ​សេចក្ដីសម្រេច និង​បែងចែក​តួនាទី​ភារកិច្ច​គណៈកម្មការ អនុគណៈកម្មការ និង​ក្រុមការងារ​សម្រាប់​រៀបចំ​កម្មវិធី​សង្ក្រាន្ត​ស្វាយរៀង​ – CEN