រដ្ឋបាល​រាជធានី ណែនាំ​ពី​ការរក្សាសន្តិសុខ​សុវត្ថិភាព​និង​សណ្ដាប់ធ្នាប់ និង​របៀបរៀបរយ​សាធារណៈ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នា​ឱកាស​បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី​ – CEN