ដុត​ភ្លើង​កំដៅ​រងា​បណ្តាលឲ្យ​ផ្ទុះ​គ្រាប់​រងរបួស​កុមារ​៤​នាក់​ – CEN