ក្រុមការងារ​អន្តរក្រសួង ជំរុញ​ក្រុមហ៊ុន​អាជីវកម្ម​ថ្ម​សំណង់ យកចិត្តទុកដាក់​លើ​បរិស្ថាន វប្បធម៌ និង​ការរស់នៅ​របស់​ប្រជាជន​ – CEN