រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងទេសចរណ៍ ព្រមាន​ចាត់ការ​តាមច្បាប់ ចំពោះ​អាជីវ​កម្មណា លក់​វត្ថុ​អនុស្សាវរីយ៍​ក្លែងក្លាយ ជូន​ភ្ញៀវទេសចរ​ – CEN