ទោះបីស្ថានការណ៍នៅតាមបណ្តោយព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ មានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ នាយទាហានត្រូវត្រៀមលក្ខណៈនៅគ្រប់វិនាទី – CEN