ជឿ​ទេ​ថា ពេល​មនុស្ស​ស្លាប់​ទៅ គេ​ថត​បាន​ព្រលឹង​ចាកចេញ​ពី​រាងកាយ​! – CEN