គ្រូ​ចិន​ម្នាក់​ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន សង្ស័យ​ដាក់​ថ្នាំ​បំពុល​ក្នុង​អាហារ​របស់​កូនសិស្ស​ – CEN