ទុស្សេ​ខ្សែភ្លើង​ឆេះ​រថយន្ត​ដឹក​ស្វាយ រងរបួស​ម្នាក់​ – CEN