អា​មេ​រិច​ព្រមាន​តួ​ក​គី​ថា គម្រោង​ទិញ​ប្រព័ន្ធ​មី​ស៊ី​លពី​រុស្សី អាច​នឹង​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​អង្គការ​ណា​តូ​ – CEN