រដ្ឋបាល​រាជធានី​អំពាវនាវ​អោយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ម្ចាស់ការ​និង​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ខ្ពស់​ចំពោះ​គ្រោះ​អគ្គីភ័យ ខណៈ​រយៈពេល​២​ខែ​នេះ​កំដៅ​នឹង​ឡើងដល់​៤០​អង្សា​ – CEN