សាកលវិទ្យាល័យ Arizona និង​សាកលវិទ្យាល័យ​អាមេរិកាំង​ភ្នំពេញ នឹង​បើក​វេទិការ​រួមគ្នា នៅ​ដើម​ខែ​មេសា​នេះ​ – CEN