លំ​ហាត់​មហា​រំអិល​១៩ រួមចំណែក​លើក​កំពស់ និង​ពង្រឹងសមត្ថភាព​ដល់​នាយទាហាន​លើ សន្តិសុខ​លំហសមុទ្រ​ – CEN