រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ រៀបចំ​ប្រគំ​តន្ត្រី និង​បាញ់​កាំជ្រួច​ឆ្លង​ឆ្នាំ​ថ្ងៃទី​៣១​ធ្នូ​ – CEN