សម្តេច​តេ​ជោ​ផ្តល់​អនុសាសន៍​៥​ចំណុច ដើម្បី​ចូលរួមចំណែក​ក្នុងការ​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​កីឡា ត្រៀម​ក្នុង​ការធ្វើជា​ម្ចាស់ផ្ទះ Sea Games នៅ​ឆ្នាំ ២០២៣ – CEN