អគ្គិភ័យ​ឆេះ​ផ្ទះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចំនួន​០២​ខ្នង ស្ថិតនៅ​ភូមិ​ចុង​កៅស៊ូ​ – CEN